Všeobecné obchodní podmínky pro kurzy inline bruslení


Jak se na kurzy přihlásit?

Přihlášení probíhá přes webové rozhraní vyplněním formuláře a vybráním zvoleného kurzu na webu www.matejkrupka.cz. Následně obdržíte na mail potvrzení o registraci a informace k platbě, kterou je třeba provést do 7 dnů od registrace, jinak je místo uvolněno dalšímu zájemci.

Platba za kurz

Platbu provedete převodem s použitím variabilního symbolu, který dostanete v informačním mailu, ať můžeme rozpoznat vaši platbu. Případné stornování objednávky a odhlášení se z kurzu je nutné ohlásit minimálně týden před první lekcí kurzu, jinak mu bude účtován storno poplatek ve výši 50% ceny kurzu. Po uskutečnění první lekce již nelze se z kurzu odhlásit, možné je pouze v případě závažných komplikací znemožňujících účast na kurzu řešit tuto situaci individuálně.

Průběh kurzu

Kurzy probíhají dle předem daného itineráře a měnit se mohou pouze z vážných důvodů nebo kvůli nepřízni počasí. V takovém případě se lekce nahradí v následujícím týdnu po posledním termínu kurzu ve stejném čase a dni, jako kurz běžně probíhal. Jednotlivé lekce mají 90 minut a kurz je složen ze 6 lekcí vždy jedné týdně. V případě státních svátků proběhne lekce v náhradním termínu oznámeném včas instruktorem.

Minimální počet účastníků na kurzu je 6 bruslařů.

Povinnosti účastníků

Účastník se kurzu účastní na vlastní nebezpečí a ve svém zájmu si zajistí úrazové pojištění pro případ pádu či úrazu. Účastník svou registrací prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k jízdě na inline bruslích.

Na lekcích jsou povinné vlastní brusle (nicméně lze domluvit na vyzkoušení zapůjčení závodních bruslí za poplatek 300 Kč/lekci) a vlastní helma.

Nahrazování lekcí

Účastník, který se nemůže lekce zúčastnit, má možnost nahradit si svou lekci na jiném kurzu, nicméně musí respektovat aktuální program dané skupiny, který může být jiný, než je náplní kurzu, do něhož je bruslař přihlášen.

Organizační změny

V případě organizačních změn, jako je například přesun termínu kurzu, posun jeho začátku, či jeho zrušení z důvodu malého počtu účastníků bude každý přihlášený účastník informován nejpozději 2 dny před první lekcí daného kurzu.

Souhlas s foto a videodokumentací

Na kurzu budeme využívat mimo jiné i foto a video dokumentaci pro analýzu během lekcí, ale i jako sběr podkladů pro propagaci kurzů a akcí. Přihlášením na kurz s tímto využitím dává účastník svůj souhlas.

Osobní údaje účastníka

Pro zpracování vaší rezervace a administrativy spojené s organizací inline kurzu je potřeba zpracovávat osobní údaje účastníků. Jsou jimi hlavně jméno a příjmení, adresa, mailová adresa a telefonní číslo, které tímto sdílíte s Matějem Krupkou, Poupětova 13/20, Praha 7, IČO 02223732 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to výhradně pro účely plnění smluvních závazků s podnikatelem Matějem Krupkou, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje klientů budou zpracovány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.