Na první trénink s Matějem...

27.10.2014 17:57

Na první trénink s Matějem jsem přicházel s přesvědčením, že bruslím slušně. Matěj mě hned na prvním tréninku vyvedl z omylu. Překvapil mě a trochu snad i otrávil spoustou cvičení, která mi nešla a jejichž smysl jsem moc nechápal. Ale už v průběhu první lekce mi došlo, že Matěj nejprve prohlubuje a upevňuje základy - tedy přenos váhy, kontrolu hran, odraz do strany a základní pozici. 

Teprve po zvládnutí a uvědomění si základních souvilostí přešel k nácviku jízdy na rovině, k průjezdu zatáčky, k nácviku dvojitého odrazu a k jízdě v balíku. Všechny cviky a techniky jízdy Matěj nejen zevrubně popsal, ale i názo rně předvedl a kontroloval jejich správné provedení. Přitom jsem nikdy neměl pocit, že by se nade mě vyvyšoval. 

Zkrátka - trénink s Matějem mi mnoho dal. Jezdím díky němu rychleji při vynaložení menšího úsilí a bruslení si daleko více užívám. Doporučuji.

K.E.