Jak nastavit rám na rychlobruslích - část 2

13.01.2014 16:26

Minule jsme se věnovali nastavení rámu v předozadním směru, v tomto článku si popíšeme vhodné nastavení v pravo-levém směru, které je náročnější a také důležitější. 

 

Základní a nejjednodušší doporučení zní: 

Na patě umístit rám tak, aby střed zadního kolečka pokračoval při pohledu zvrchu ve směru achillovy šlachy, vpředu pak umístit rám (přední kolečko) přibližně pod druhý prst (ukazováček) na noze. 

 

Další přesnější možnosti lze doporučit, ale není snadné je správně provést a zabere to určitě déle času. K přesnějšímu nastavení rámu jsou následující možnosti:

  1. Najít těžiště boty a rámu - sundáme brusli a dvě prostřední kolečka, aby bylo možné brusli postavit na dvě krajní kolečka a zároveň se dostat ke šroubům do boty. Zavážeme tkaničky a zavřeme přezku, abychom so nejvěrněji imitovali stav brusle při jízdě. Poté nastavíme rám do středu paty (na achilovku) a mírně dotáhneme, aby se nehýbal. Následně zkoušíme měnit polohu rámu vpředu tak, aby brusle sama dokázala stát co nejdéle pouze na kolečkách (hledáme vyváženou stabilizovanou polohu na vratkých kolečkách). Nikdy brusle samozřejmě nemůže stát věčně, ale určitý rovnovážný stav se takto najít dá a máme pak záruku, že brusle sama je v rovnováze a nebude nás nutit do pronace/supinace (nohy, resp. kotníky do X nebo do O).
  2. Najít správnou polohu rámu pomocí lana - jde o náročnější metodu na vnímání chodidel a i následné nastavení, ale může také někomu pomoci. Jde o jednoduchou simulaci rámu pomocí provazu (tloušťka alespoň 5 mm, ideálně např. švihadlo), kdy si bosou nohou stoupneme na natažený provaz tak, aby pod patou bylo lano na středu a pod prsty hledáme ideální polohu. Nejlépe u tohoto je zavřít oči a maličko postupně pohybovat špičkou chodidla na laně doprava a doleva tak, abychom cítili (ne)rovnoměrné rozložení síly na vnitřní a vnější stranu chodidla. V momentě, kdy subjektivně cítíme nejlepší rozložení zatížení chodidla (levá i pravá strana chodidla je zatížena subjektivně stejně), si zaznamenáme polohu lana, do které se pokusíme následně umístit i rám.                                                     
  3. Najít těžiště brusle a těla najednou - jde o asi nejlepší metodu, nicméně vyžaduje určité základy síly v kotníku a staibilitu. Brusli připravíme stejně jako v bodě 1, tedy vyndáme dvě prostřední kolečka, ať máme přístup ke šroubům, a brusli nazujeme (doporučuji vždy dělat každou brusli zvlášť). Dotáhneme brusli, jako bychom chtěli jít bruslit, a postavíme se na ni. Ideálně opět se zavřenýma očima, abychom co nejlépe vnímali vlastní pozici a rovnováhu, ale není to nutné. Posléze se snažíme posouvat rám (vpředu pod prsty nohy) doprava/doleva tak, abychom dokázali co nejsnáze a nejlépe udržet rovnováhu na jedné brusli při nulové rychlosti. Vnímáme jak tlak zespoda chodidla, tak tlak okrajů boty na kotník, který se při stoji s nohami do X nebo do O stupňuje. Správně bychom neměli cítit žádný tlak kolem kotníku a žádný rozdíl mezi zatížením malíčku a palce. Pokaždé, když budete měnit pozici rámu, abyste zkusili další polohu, je nutné šrouby dostatečně dotáhnout, aby se rám nehýbal i když ho zatížíte. Zaprvé byste rám nikdy nenastavili a zadruhé můžete poničit rám nebo bloky v botě.

                

Vlevo: Nastavení způsobující "nohy do O" a přispívající k bolesti holení a plosky nohy v brusli. Mohou také vznikat otlaky na vnitřní straně kotníku u okraje brusle. (vpředu i vzadu je rám příliš na vnitřním kraji nohy)

Uprostřed: Rám je v rámci možností nastaven správně, ale pouze pro člověka, který má např. úzké chodidlo a váhu má takto rozloženou

Vpravo: Nastavení mojí brusle - vpředu mírně více pod palec, vzadu na střed paty